Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chatbot Phê duyệt

Chatbot Phê duyệt

Hệ thống tiến hành gửi thông báo liên quan đến yêu cầu thông qua chatbot Phê duyệt.

  1. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho người nộp yêu cầu, khi:
  • Người phê duyệt/người xử lý thực hiện đồng ý/từ chối/xác nhận xử lý yêu cầu
  • Trạng thái của yêu cầu chuyển từ ‘Chờ duyệt’ sang ‘Đã duyệt’ hoặc ‘Từ chối’

2. Hệ thống sẽ gửi thông báo cho người phê duyệt hoặc người xử lý, khi:

  • Người yêu cầu nộp yêu cầu thành công. Hệ thống sẽ gửi thông báo lần lượt theo thứ tự trong luồng phê duyệt đã cài đặt trước đó.

3. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người theo dõi/người nhận thông tin, khi:

  • Người yêu cầu nộp yêu cầu thành công; hoặc, sau khi được gán là người theo dõi thành công.
  • Trạng thái của yêu cầu chuyển từ ‘Chờ duyệt’ sang ‘Đã duyệt’ hoặc ‘Từ chối’.

Để xem nội dung yêu cầu, ấn nút [Xem chi tiết]. Lúc này, hệ thống sẽ mở cửa sổ mới và hiển thị thông tin chi tiết của yêu cầu mà bạn vừa chọn.