Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

[Người phê duyệt] Bình luận và cập nhật người phê duyệt

1. Người phê duyệt  bình luận vào yêu cầu

Người phê duyệt có thể thực hiện bình luận, đóng góp ý kiến, phản hồi vào yêu cầu ở luồng phê duyệt bằng 2 cách sau: 

Cách 1. Bình luận theo bước

Người phê duyệt có thể bình luận ở mỗi bước:

B1. Ấn vào icon 3 chấm ở bước cần bình luận và chọn action 'Bình luận'  

B2. Ở cửa sổ Bình luận, người phê duyệt có thể nhập nội dung bình luận, đính kèm hình ảnh và tập tin  (không bắt buộc) và ấn nút [Bình luận] để hoàn tất. Hoặc ấn nút [Hủy] để hủy bỏ hành động và đóng cửa sổ.

 

Cách 2. Bình luận ở thanh hành động bên dưới
Người phê duyệt có thể nhập bình luận ở thanh hành động dưới cùng.

2. Cập nhật người phê duyệt 

Người phê duyệt có thể thêm người phê duyệt vào bước đang thực hiện bằng cách thực hiện theo các bước sau: 

B1. Ấn vào biểu tượng 3 chấm ở bước đang thực hiện và chọn hành động 'Cập nhật người phê duyệt' 

B2. Ở cửa sổ cập nhật người phê duyệt, có thể chọn người phê duyệt bằng cách ấn icon +'Thêm người', nhập lý do (không bắt buộc) và ấn nút [Xác nhận] để thêm người duyệt yêu cầu. Hoặc ấn nút [Hủy] để hủy bỏ hành động và đóng cửa sổ.