Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tìm kiếm, lọc yêu cầu và in yêu cầu

1. Tìm kiếm yêu cầu

Người dùng có thể tìm kiếm nhanh một yêu cầu bằng cách nhập tên hoặc số yêu cầu vào ô tìm kiếm trên màn hình Phê duyệt.

2. Lọc yêu cầu

Thông qua bộ lọc, người dùng có thể tìm kiếm nhanh một yêu cầu bằng cách chọn các tiêu chí sau:

  • Theo nhóm
  • Theo trạng thái
  • Theo thời gian

3. In yêu cầu

Người dùng có thể in yêu cầu ra giấy bằng cách thực hiện theo các thao tác sau:
B1. Ấn nút [In yêu cầu] trên một yêu cầu cụ thể

B2. Ở màn hình xem trước khi in, chọn một trong các lựa chọn bên dưới và ấn nút [In yêu cầu] để hoàn tất:

  • Loại in: In yêu cầu trống, In yêu cầu kèm câu trả lời, In yêu cầu kèm lịch sử hoạt động
  • Khổ giấy: Dọc, Ngang