Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

[Người nộp yêu cầu] Chỉnh sửa và hủy yêu cầu

1. Người nộp yêu cầu chỉnh sửa yêu cầu

Người yêu cầu được phép chỉnh sửa nội dung của yêu cầu nếu yêu cầu có trạng thái ‘Chờ duyệt’ và chưa đi qua bất kỳ bước phê duyệt hay xử lý nào theo cài đặt của Quản trị viên.

Để chỉnh sửa nội dung yêu cầu, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • B1. Ấn nút [Chỉnh sửa yêu cầu] trên một yêu cầu cụ thể

B2. Nhập nội dung cần thay đổi tại các trường thông tin đã nhập trước đó

B3. Ấn nút [Lưu] để hoàn tất. Ấn nút [Hủy] để hủy bỏ việc chỉnh sửa nội dung yêu cầu.

 

2. Người nộp yêu cầu Hủy yêu cầu

Người yêu cầu được phép hủy yêu cầu theo cài đặt của Quản trị viên.

Để hủy yêu cầu, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Ấn nút [Hủy yêu cầu] trên một yêu cầu cụ thể

B2. Ở cửa sổ Hủy yêu cầu, nhập lý do hủy yêu cầu (không bắt buộc) và ấn [Xác nhận] để hoàn tất. Hoặc, ấn [Đóng] để hủy việc hủy yêu cầu.