Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

[Người phê duyệt] Thêm bước và chuyển quyền phê duyệt

1. Người phê duyệt thêm bước vào luồng phê duyệt

Người phê duyệt có thể thêm 1 hoặc nhiều bước vào luồng phê duyệt bằng cách thực hiện theo các thao tác sau:

B1. Ấn nút 'Thêm' chọn option [Thêm bước]

B2. Ở cửa sổ Thêm bước, người phê duyệt có thể chọn loại bước, nhập tên bước, chọn người phê duyệt bằng cách ấn vào icon dấu + 'Thêm người', nhập lý do thêm bước (không bắt buộc) và ấn nút [Xác nhận] để hoàn tất. Hoặc ấn nút [Hủy] để hủy bỏ hành động và đóng cửa sổ.

 

2. Người phê duyệt chuyển quyền phê duyệt

Người phê duyệt có thể thực hiện chuyển quyền phê duyệt cho người khác duyệt bằng cách thực hiện theo các thao tác sau:

B1. Ấn nút 'Thêm' chọn option [Chuyển quyền phê duyệt]

B2. Ở cửa sổ Chuyển quyền phê duyệt, người phê duyệt có thể chọn người phê duyệt mới bằng cách ấn vào icon dấu + 'Thêm người ', nhập lý do chuyển quyền (không bắt buộc) và ấn nút [Xác nhận] để hoàn tất. Hoặc ấn nút [Hủy] để hủy bỏ hành động và đóng cửa sổ.