Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

[Người xử lý] Tạo nhóm và thêm người theo dõi

1. Người xử lý tạo nhóm

Nếu yêu cầu có trạng thái ‘Chờ duyệt’, người xử lý có thể tạo nhóm với người nộp yêu cầu, người xử lý có liên quan đến yêu cầu để trao đổi và giải quyết nhanh khi phát sinh nhu cầu như: cần giải trình, cần bổ sung chứng từ…

Để tạo nhóm hội thoại, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Ở màn hình thông tin chi tiết của yêu cầu, ấn nút [Tạo nhóm chat]

B2. Trên cửa sổ xác nhận tạo nhóm hội thoại, ấn nút [Xác nhận] để hoàn thành tạo nhóm hội thoại; Lúc này, hệ thống sẽ tự động tạo nhóm hội thoại có các thành viên gồm người nộp yêu cầu, người phê duyệt, người xử lý (nếu có) với tiêu đề là Approval – Tên yêu cầu. Ấn nút [Hủy] để hủy bỏ và đóng cửa sổ.
 

2. Người xử lý thêm người theo dõi 

Người xử lý có thể thêm hoặc cập nhật người theo dõi từ khi nhận được yêu cầu xử lý đến khi yêu cầu đã kết thúc.

Để thêm hoặc cập nhật người theo dõi, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Ở màn hình thông tin chi tiết của yêu cầu, ấn nút [Cập nhật người theo dõi]  ở thanh hành động 

B2. Trên cửa sổ thêm người theo dõi, người xử lý có thể thêm người theo dõi bằng cách tích chọn theo thành viên, nhóm chat, phòng ban, chức vụ và ấn nút [Xong] để hoàn tất.

B3. Ấn nút [Người theo dõi] ở ngay bên dưới các bước trong luồng phê duyệt để xem danh sách theo dõi mà mình hoặc người khác đã thêm (nếu có. Ấn biểu tượng cái chuông ở cạnh tên bước trong luồng phê duyệt để xem toàn bộ danh sách người theo dõi ở trong bước đó.