Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Giới thiệu tính năng phê duyệt

Tính năng phê duyệt được phát triển để tạo ra cầu nối giữa cấp quản lý và nhân viên, hợp thức hóa các yêu cầu và quy trình một cách tự động, xử lý nhanh chóng các vấn đề khi phát sinh… nhằm giúp tổ chức của bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

1. Đối với cấp quản lý: 

  •  Cập nhật yêu cầu gửi đến theo thời gian thực;
  •  Phê duyệt và xử lý yêu cầu một cách nhanh chóng;
  • Tạo nhóm hội thoại với thành viên liên quan đến yêu cầu để giải quyết nhanh thắc mắc và vấn đề phát sinh (nếu có)
  • Dễ dàng theo dõi và quản lý các yêu cầu đã phê duyệt và chưa  phê duyệt.

2.  Đối với người nộp đơn:

  •  Tạo yêu cầu nhanh chóng và đơn giản;
  •  Cập nhật và theo dõi tình trạng của yêu cầu dễ dàng thông qua chatbot.
  •  Quản lý danh sách các mẫu yêu cầu theo phòng ban, tổ  chức.
  • Tạo nhóm hội thoại với thành viên liên quan đến yêu cầu  để giải quyết nhanh thắc mắc và vấn đề phát sinh (nếu có)

3. Đối với người nhận thông tin:

  •   Cập nhật và theo dõi tình trạng của các yêu cầu có liên quan nhanh chóng thông qua chatbot.