Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

[Người theo dõi] Bình luận và Cập nhật người theo dõi

Sau khi người yêu cầu nộp đơn, hệ thống sẽ tự động chuyển yêu cầu đến người phê duyệt. Để xem danh sách các yêu cầu được gửi đến, thực hiện theo các bước sau:

B1. Ở menu, ấn [Phê duyệt]

B2. Ở màn hình Phê duyệt, ấn [Theo dõi]
Tại đây, người theo dõi có thể xem danh sách các yêu cầu mà bản thân được gán là người theo dõi/người nhận thông tin bởi quản trị viên, người nộp yêu cầu. đang chờ được duyệt ở mục “Cần làm” và xem lại danh sách các yêu cầu mà bản thân đã duyệt ở mục “Hoàn thành”.

1. Người theo dõi bình luận

Người theo dõi có thể thực hiện bình luận ,đóng góp ý kiến ,phản hồi vào yêu cầu ở luồng phê duyệt bằng 2 cách sau : 

Cách 1. Bình luận theo bước

Người theo dõi có thể bình luận theo bước ,ngay cả khi bước đó đã được duyệt bằng cách thực hiện theo các bước sau :

B1. Ấn vào icon 3 chấm ở bước cần bình luận và chọn action 'Bình luận' 

B2. Ở cửa sổ Bình luận, người theo dõi  có thể nhập nội dung bình luận , đính kèm hình ảnh và tập tin  (không bắt buộc) và ấn nút [Bình luận] để hoàn tất. Hoặc ấn nút [Hủy] để hủy bỏ hành động và đóng cửa sổ.

Cách 2.Bình luận ở thanh action

Người theo dõi  có thể chọn bình luận ở thanh action và bình luận sẽ được hiển thị ở bước đang thực hiện trong luồng phê duyệt.

2. Cập nhật người theo dõi

Người theo dõi có thể thêm hoặc cập nhật người theo dõi ở bất cứ thời điểm nào sau khi nhận được yêu cầu phê duyệt và trước khi yêu cầu kết thúc.

Để thêm hoặc cập nhật người theo dõi, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Ở màn hình thông tin chi tiết của yêu cầu, ấn nút [Cập nhật người theo dõi]

 

B2. Trên cửa sổ thêm người theo dõi, người phê duyệt có thể thêm người theo dõi bằng cách tích chọn theo thành viên, nhóm chat, phòng ban, chức vụ và ấn nút [Xong] để hoàn tất.

B3. Ấn nút [Người theo dõi] ở ngay bên dưới các bước trong luồng phê duyệt để xem danh sách theo dõi mà mình hoặc người khác đã thêm (nếu có. Ấn biểu tượng cái chuông ở cạnh tên bước trong luồng phê duyệt để xem toàn bộ danh sách người theo dõi ở trong bước đó.