Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo yêu cầu

Tạo yêu cầu

 1. Truy cập
  Để bắt đầu sử dụng, ấn chọn ‘Phê duyệt’ ở danh mục ‘Tính năng’:

2. Tạo yêu cầu 

Để tạo yêu cầu mới, vui lòng thực hiện theo các bước như sau:

 • B1. Ấn nút [Tạo yêu cầu] trên màn hình Phê duyệt

 • B2. Chọn mẫu yêu cầu mà bạn muốn tạo.

 • B3. Nhập thông tin các trường trong biểu mẫu

 • B4. Chọn người phê duyệt

Khi quản trị viên của hệ thống cho phép người nộp yêu cầu được trực tiếp chọn người phê duyệt/người xử lý, tại bước phê duyệt/xử lý đó sẽ hiển thị nút cộng [+] ở bên dưới.

Ấn nút cộng [+], hệ thống sẽ bật lên một cửa sổ, cho phép người nộp yêu cầu tìm kiếm và chọn người phê duyệt/xử lý. Người nộp yêu cầu có thể chọn một hoặc nhiều người phê duyệt tùy thuộc vào quy định của tổ chức.

 • B5. Thêm người theo dõi

Người theo dõi là những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến yêu cầu mà người nộp yêu cầu tạo. Người nộp yêu cầu có thể trực tiếp thêm người theo dõi trong lúc tạo yêu cầu và sau khi tạo yêu cầu.

Để thêm người theo dõi trong lúc tạo yêu cầu:

- Ấn nút [Thêm người theo dõi] tại bước Nộp yêu cầu
- Trên cửa sổ thêm người theo dõi, người nộp yêu cầu có thể thêm người theo dõi bằng cách tích chọn theo thành viên, phòng ban, chức vụ và ấn nút [Xong] để hoàn tất.

- Ấn nút [Người theo dõi] để xem lại danh sách người theo dõi đã chọn trước đó. 

 

 • B6. Ấn nút [Nộp yêu cầu] để hoàn tất.
  Sau khi nộp yêu cầu, hệ thống sẽ tự động chuyển yêu cầu và gửi thông báo thông qua chatbot đến người phê duyệt/người xử lý theo thứ tự trong luồng phê duyệt.