Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

[Người xử lý] Thêm bước và chuyển quyền xử lý

1. Thêm bước vào luồng phê duyệt

Người xử lý có thể thêm 1 hoặc nhiều bước vào luồng phê duyệt bằng cách thực hiện theo các thao tác sau:

B1. Ấn nút 'Thêm' chọn option [Thêm bước]

B2. Ở cửa sổ Thêm bước, người xử lý có thể chọn loại bước, nhập tên bước, chọn người xử lý bằng cách ấn vào icon dấu + 'Thêm người', nhập lý do thêm bước (không bắt buộc) và ấn nút [Xác nhận] để hoàn tất. Hoặc ấn nút [Hủy] để hủy bỏ hành động và đóng cửa sổ.

2. Chuyển quyền xử lý

Người xử lý có thể thực hiện chuyển quyền xử lý cho người khác duyệt bằng cách thực hiện theo các thao tác sau:

B1. Ấn nút 'Thêm' chọn option [Chuyển quyền xử lý]

B2. Ở cửa sổ Chuyển quyền xử lý, người xử lý có thể chọn người xử lý mới bằng cách ấn vào icon dấu + 'Thêm người ', nhập lý do chuyển quyền (không bắt buộc) và ấn nút [Xác nhận] để hoàn tất. Hoặc ấn nút [Hủy] để hủy bỏ hành động và đóng cửa sổ.