Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Bày tỏ cảm xúc tin nhắn

Di chuyển chuột vào tin nhắn sẽ hiển thị ra các hành động cho phép của tin nhắn, di chuyển chuột vào biểu tượng Like sẽ hiển thị ra danh sách các cảm xúc để user có thể chọn để bày tỏ cảm xúc vào tin nhắn, bao gồm các cảm xúc như ảnh dưới đây
 

Nhấn vào cảm xúc muốn chọn để thả cảm xúc cho tin nhắn đó 
Xem được danh sách những người đã thả cảm xúc vào tin nhắn đó bằng cách nhấn vào danh sách những cảm xúc và số lượng cảm xúc ở tin nhắn 
 

Có thể xem được Tất cả và xem được cụ thể từng loại cảm xúc
Bỏ cảm xúc đã bày tỏ: 
Cách 1: Chọn lại vào cảm xúc đã bày tỏ trước đó sẽ thành bỏ bày tỏ cảm xúc
Cách 2: Nhấn xem danh sách những người đã bày tỏ cảm xúc, ở tên của chính mình sẽ có dòng Nhấn để gỡ, nhấn vào sẽ gỡ cảm xúc đó