Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xóa tin nhắn

 • Chỉ xóa được tin nhắn trong vòng 1h kể từ khi gửi, quá thời gian sẽ không xóa được tin nhắn nữa
 • Không xóa được tin nhắn của Bot
 • Xóa được tin nhắn của Bot Lưu trữ không tính thời gian, tức là xóa lúc nào cũng được
 • Trong nhóm chat:
  • Xóa được tất cả các tin nhắn của chính mình gửi đi
  • Trưởng nhóm xóa được tin nhắn của chính mình, Quản trị viên và thành viên
  • Quản trị viên xóa được tin nhắn của chính mình và thành viên
 • Trong chat cá nhân:
  • Chỉ xóa được tin nhắn của chính mình gửi đi
 • Di chuyển chuột vào tin nhắn, nhấn vào dấu 3 chấm ở tin nhắn sẽ hiện lên các hành động cho phép của tin nhắn
   
 • Chọn Xóa tin nhắn và xác nhận Xóa  thì tin nhắn sẽ được xóa thành công và hiển thị dòng “Tin nhắn đã bị xóa”
 • Xóa tin nhắn có chủ đề phụ:
  • Chỉ mất tin nhắn gốc
  • nội dung trong chủ đề phụ của tin nhắn đó vẫn còn nguyên
  • Tin nhắn gốc của chủ đề phụ sẽ hiển thị Tin nhắn đã bị xóa