Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Phân quyền thành viên trong nhóm chat

Để Chủ nhóm Chat / Quản trị viên đặt quyền cho tài khoản thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn, mở danh sách thành viên trong nhóm chat

Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền

Bước 3: Chọn "Chuyển quyền chủ nhóm" / "Chỉ định làm quản trị viên" tương ứng với quyền bạn muốn đặt

 
Bước 4: Sau khi chọn quyền muốn đặt cho thành viên, sẽ hiển thị khung xác nhận, Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc đặt quyền

Lưu ý:

- Chỉ Chủ nhóm Chat mới có quyền đặt thành viên khác thành Chủ nhóm / Quản trị viên
- Chỉ Quản trị viên của nhóm Chat mới có quyền đặt thành viên khác thành Quản trị viên