Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Lịch sử hoạt động nhóm chat

 • Tại thanh công cụ bên phải ở nhóm chat, nhấn vào mục Lịch sử hoạt động để mở ra lịch sử hoạt động của nhóm chat
 • Các thông tin trong mục lịch sử hoạt động, bao gồm: 
  • Thêm thành viên vào nhóm
  • Thành viên tham gia nhóm qua liên kết
  • Thành viên rời khỏi nhóm
  • Thành viên bị xóa khỏi nhóm 
  • Thời gian thực hiện các hoạt động đó