Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tin nhắn chờ

Những tin nhắn gửi từ người lạ trên Gapo Work (người lạ được định nghĩa là người không trong cùng tổ chức và không phải bạn bè của bạn) đều được lưu trữ tại mục Tin nhắn chờ, nơi bạn có thể quản lý, xem xét và đưa ra những tác vụ sao cho phù hợp.

Để quản lý các tin nhắn đang chờ từ người lạ, hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập GapoWork và tới mục Tin nhắn. Hãy bấm vào biểu tượng tin nhắn chờ


Bước 2: Tại giao diện quản lý tin nhắn chờ, hãy chọn 1 cuộc hội thoại từ người lạ bạn muốn xem.

Khi chưa được chấp nhận tin nhắn, người lạ sẽ không nhận được thông tin rằng bạn đã xem tin nhắn đó hay chưa, và 2 bạn cũng bị giới hạn các tác vụ như không thể gọi điện, tạo cuộc họp hay ghim tin nhắn.

Bước 3: Bạn hãy chọn tác vụ tương ứng sau khi đã xem xét và cân nhắc trường hợp tin nhắn của người lạ này.

Xóa: Xóa đoạn hội thoại cùng nội dung đã tồn tại bên trong, người lạ vẫn sẽ có thể gửi tin nhắn mới tới bạn
Chấp nhận: Cho phép 2 bạn có thể gửi tin nhắn và thực hiện các tác vụ như hội thoại bình thường

Lưu ý: Các cuộc hội thoại trong mục Tin nhắn chờ sẽ trở thành cuộc hội thoại bình thường khi: 
- người nhận chấp nhận tin nhắn 
- người nhận trả lời tin nhắn
- cả 2 user trở thành bạn bè với nhau