Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xóa cuộc hội thoại

  • Với nhóm chat: Chỉ có giải tán nhóm chứ không có xóa cuộc hội thoại
  • Với chat cá nhân: chỉ xóa cuộc hội thoại ở phía mình, còn ở phía người kia vẫn còn
  • Di chuyển chuột vào cuộc hội thoại ở danh sách cuộc hội thoại, nhấn vào dấu 3 chấm sẽ hiện lên các hành động cho phép của cuộc hội thoại 
     

Chọn Xóa cuộc hội thoại và xác nhận xóa thì cuộc hội thoại sẽ bị xóa. Sau khi đã xóa cuộc hội thoại và chat lại, sẽ không còn các tin nhắn cũ trong cuộc hội thoại ở phía người xóa nữa