Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo chủ đề phụ từ tin nhắn

 • Phạm vi áp dụng: 
  • áp dụng trong cuộc hội thoại chat cá nhân và nhóm chat
  • không áp dụng trong cuộc hội thoại với bot
  • Tạo được chủ đề phụ với tất cả các loại tin nhắn
  • Chat-bot dùng trong chủ đề phụ
 • Tạo chủ đề phụ:
  • Di chuyển chuột vào tin nhắn sẽ xuất hiện lựa chọn “Phản hồi trong tin nhắn” 
    
  • Nhấn vào lựa chọn này sẽ mở ra màn hình nội dung của riêng tin nhắn đó 
  • Các tin nhắn trong chủ đề phụ sẽ không hiển thị ở nội dung của cuộc hội thoại chính
  • Các tin nhắn có chủ đề phụ sẽ hiển thị ảnh đại diện và số phản hồi có trong chủ đề phụ đó ở nội dung cuộc hội thoại chính, như ảnh dưới đây: 


 • Xem chủ đề phụ: 
  • Xem từ thư mục Chủ đề phụ
   • Thanh công cụ bên trái màn hình sẽ có thư mục Chủ đề phụ, ở đây sẽ chứa tất cả các chủ đề phụ mà user đang tham gia của tất cả các cuộc hội thoại
     
   • Mỗi chủ đề phụ sẽ chứa các thông tin sau:
    • Tên + ảnh đại diện của cuộc hội thoại chính 
    • Nội dung tin nhắn gốc tạo chủ đề phụ
    • Tên người gửi tin nhắn cuối cùng + tin nhắn cuối cùng trong chủ đề phụ đó
    • Thời gian gửi tin nhắn tin nhắn cuối cùng trong chủ đề phụ đó
  • Xem từ danh sách chủ đề phụ trong từng cuộc hội thoại chính:
   • Mỗi cuộc hội thoại sẽ có thanh công cụ bên phải có mục Chủ đề 
     
   • Mỗi cuộc hội thoại sẽ có 2 cột: Chưa tham gia và Đã tham gia
    • Chưa tham gia: chứa tất cả các chủ đề phụ mà user chưa tham gia vào chủ đề phụ đó. Ở cột này, mặc định các chủ đề phụ sẽ là tắt thông báo và luôn ở dạng chưa đọc. Nhấn vào xem sẽ bỏ in đậm.
    • Đã tham gia: chứa tất cả các chủ đề phụ mà user đã tham gia vào chủ đề phụ đó
    • Mỗi chủ đề phụ sẽ chứa các thông tin sau:
     • Tên + ảnh đại diện của người gửi tin nhắn gốc
     • Nội dung tin nhắn gốc tạo chủ đề phụ
     • Tên người gửi tin nhắn cuối cùng + tin nhắn cuối cùng trong chủ đề phụ đó
     • Thời gian gửi tin nhắn tin nhắn cuối cùng trong chủ đề phụ đó
  • Thông báo của chủ đề phụ:
   • Thông báo của chủ đề phụ sẽ gửi cho những người đang tham gia chủ đề phụ đó, bao gồm:
    • người có tin nhắn gốc
    • người tạo chủ đề phụ
    • người gửi tin nhắn vào chủ đề phụ
    • người được mention trong tin nhắn gốc
    • người được mention trong chủ đề phụ
   • Các chủ đề phụ chưa tham gia trong cuộc hội thoại, mặc định sẽ là tắt thông báo và khi bật thông báo thì user sẽ trở thành đã tham gia chủ đề phụ đó
   • Bật/tắt được thông báo của chủ đề phụ đã tham gia
   • Ghim chủ đề phụ: ở thư mục chủ đề phụ, ghim được tối đa 10 chủ đề phụ