Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tìm kiếm tin nhắn


Search tin nhắn từ một cuộc hội thoại: 


Từ màn hình chat của 1 cuộc hội thoại, có mục Tìm kiếm ở thanh công cụ bên phải, nhấn vào Tìm kiếm sẽ mở ra giao diện như ảnh dưới đây:
 

Tại ô Tìm kiếm tin nhắn, khi nhập từ khóa tìm kiếm sẽ trả ra tin nhắn của tất cả các thành viên trong cuộc hội thoại có tin nhắn liên quan đến từ khóa tìm kiếm.


Có thể chọn được tin nhắn được gửi bởi cụ thể 1 thành viên, nhấn vào mục Tất cả thành viên sẽ mở ra danh sách các thành viên trong cuộc hội thoại để chọn cụ thể 1 người, và kết quả trả về sẽ chỉ trả về tin nhắn của người đó. 


Nhấn vào kết quả trả về sẽ mở đến tin nhắn gốc.