Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Ghim cuộc hội thoại

  • Di chuyển chuột vào cuộc hội thoại ở danh sách cuộc hội thoại, nhấn vào dấu 3 chấm sẽ hiển thị ra các hành động cho phép của cuộc hội thoại.
     
  • Lựa chọn “Ghim” sẽ thực hiện ghim cuộc hội thoại lên trên cùng của danh sách cuộc hội thoại.
  • Các cuộc hội thoại đang được ghim, khi có tin nhắn đến cũng không làm thay đổi vị trí của cuộc hội thoại.
  • Sau khi ghim sẽ có biểu tượng ghim ở cuộc hội thoại để phân biệt cuộc hội thoại đó đang được ghim.

  • Mỗi thư mục chat được ghim tối đa 10 cuộc hội thoại.
  • Bỏ ghim bằng cách di chuyển chuột vào cuộc hội thoại -> Nhấn dấu 3 chấm → chọn “Bỏ ghim”.