Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chỉnh sửa tin nhắn

 • Chỉ chỉnh sửa được tin nhắn trong vòng 1h kể từ thời gian gửi tin nhắn. Quá thời gian cho phép sẽ không hiển thị lựa chọn Chỉnh sửa tin nhắn nữa
 • Sau khi chỉnh sửa tin nhắn, mốc thời gian 1h sẽ được tính từ thời điểm sửa tin nhắn
 • Các loại tin nhắn không chỉnh sửa được, bao gồm:
  • Tin nhắn gọi điện
  • Tin nhắn tạo cuộc bình chọn
  • Tin nhắn ghi âm
  • Tin nhắn chuyển tiếp
  • Tin nhắn media/file: chỉ chỉnh sửa được nội dung đi kèm nếu có
 • Di chuyển chuột vào tin nhắn, nhấn vào dấu 3 chấm sẽ hiển thị ra các hành động cho phép của tin nhắn.
   

Chọn Sửa tin nhắn sẽ hiển thị ra tin nhắn gốc ở ô soạn tin nhắn với nội dung tin nhắn cũ, từ đó có thể chỉnh sửa lại tin nhắn theo ý muốn


Sau khi tin nhắn được chỉnh sửa và gửi đi thành công, sẽ hiển thị “Đã chỉnh sửa” ở khung của tin nhắn