Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Rời nhóm chat

Tất cả mọi người trong group chat đều có thể rời khỏi group chat 
 Bước 1: Nhấn vào biểu tượng cài đặt ở cạnh tên nhóm chat để mở khung cài đặt của nhóm chat

Bước 2: Chọn "Rời khỏi nhóm"

Bước 3: Xác nhận rời khỏi nhóm và thành viên đó sẽ không còn trong nhóm chat nữa