Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chuyển tiếp tin nhắn

Di chuyển chuột vào tin nhắn muốn chuyển tiếp, nhấn vào dấu 3 chấm sẽ hiển thị ra các hành động cho phép của tin nhắn 
 

Chọn Chuyển tiếp sẽ mở ra màn hình chuyển tiếp tin nhắn, bao gồm các mục 
 

    • Mục Gần đây: hiển thị 4 cuộc hội thoại có tin nhắn gần nhất, bao gồm cả chat cá nhân và nhóm chat
    • Mục Nhóm: hiển thị 4 nhóm chat có tin nhắn gần nhất, không tính những nhóm chat đã có ở mục gần đây
    • Mục Mọi người: hiển thị danh sách các user có cuộc hội thoại tiếp theo, không tính những cuộc hội thoại ở đã có ở mục gần đây
  • Có thể tìm kiếm được user bằng tên hoặc email
  • Khi đã chuyển tiếp tin nhắn thành công, Hiển thị tiêu đề của tin nhắn được chuyển tiếp từ ai và tin nhắn gốc là tin nhắn của ai