Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Đánh dấu cuộc hội thoại chưa đọc/đã đọc

 • Đánh dấu cuộc hội thoại chưa đọc
  • Áp dụng với các cuộc hội thoại đã đọc hết tin nhắn
  • Cuộc hội thoại trở về dạng chưa đọc nhưng không có số đếm số tin nhắn chưa đọc của cuộc hội thoại
  • Tăng số đếm cuộc hội thoại chưa đọc
  • Di chuyển chuột vào cuộc hội thoại, nhấn vào dấu 3 chấm sẽ hiện lên các hành động cho phép của cuộc hội thoại, nhấn "Đánh dấu chưa đọc" thì cuộc hội thoại sẽ được đánh dấu chưa đọc. 
 • Đánh dấu cuộc hội thoại đã đọc
  • Áp dụng với các cuộc hội thoại có tin nhắn chưa đọc
  • Cuộc hội thoại trở về dạng đã đọc
  • Giảm số đếm cuộc hội thoại chưa đọc
  • Di chuyển chuột vào cuộc hội thoại, nhấn vào dấu 3 chấm sẽ hiện lên các hành động cho phép của cuộc hội thoại, nhấn "Đánh dấu đã đọc" thì cuộc hội thoại sẽ được đánh dấu đã đọc.
  •