Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tìm kiếm cuộc hội thoại

Từ giao diện chính của Chat sẽ có thanh tìm kiếm, như ảnh dưới đây 
 
Nhấn vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa cần tìm kiếm, kết quả trả về sẽ bao gồm các mục như ảnh dưới đây: 
 

- Mục Tất cả: chứa kết quả tìm kiếm của tất cả hội thoại, tin nhắn, tệp tin có liên quan đến từ khóa đã nhập vào ô tìm kiếm 
- Mục Hội thoại: chứa kết quả tìm kiếm của tất cả các cuộc hội thoại có liên quan đến từ khóa tìm kiếm 
- Mục Tin nhắn: chứa kết quả tìm kiếm của tất cả các tin nhắn có liên quan đến từ khóa tìm kiếm 
- Mục Tệp tin: chứa kết quả tìm kiếm của tất cả các tệp tin có liên quan đến từ khóa tìm kiếm
Nhấn vào các kết quả tìm kiếm sẽ mở đến hội thoại/tin nhắn/tệp tin ở trong cuộc hội thoại gốc tương ứng
Lưu ý: Có thể tìm kiếm được bằng email -> sẽ trả về kết quả là user có email tương ứng