Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xóa thành viên khỏi nhóm chat

Chỉ có trưởng nhóm và quản trị viên của nhóm chat mới có quyền này

Ở danh sách thành viên trong nhóm  chat, trưởng nhóm/quản trị viên của nhóm chat nhấn vào dấu 3 chấm ở tên thành viên muốn xóa khỏi nhóm sẽ hiển thị ra các hành động được phép thao tác như ảnh dưới đây: 


Chọn “Xóa khỏi nhóm” cùng với xác nhận Xóa hiển thị ra -> thành viên đó sẽ bị xóa khỏi nhóm chat.