Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Phòng ban liên kết với nhóm chat

 • Cách khởi tạo:
  • Từ màn hình chính của quản trị viên tổ chức, mở danh sách phòng ban trong tổ chức sẽ có nút “Nhóm liên kết” để tạo nhóm chat liên kết với phòng ban, giao diện như ảnh dưới đây:
  • Khi nhóm chat liên kết với phòng ban được tạo, sẽ chỉ tạo nhóm chat với các thành viên đang hoạt động
  • Không tạo được nhóm chat liên kết phòng ban, khi: 
   • Phòng ban chỉ có các thành viên chưa hoạt động 
   • Phòng ban chưa có thành viên nào
  • Tạo được nhóm chat khi: 
   • Phòng ban có thành viên đang hoạt động 
   • Khi tạo nhóm chat từ phòng ban cha sẽ có lựa chọn thêm các thành viên của phòng ban con tương ứng vào nhóm chat luôn
   • Tất cả các thành viên của phòng ban con sẽ được thêm vào nhóm chat liên kết 
   • Những thành viên/phòng ban con được thêm vào phòng ban cha sau thời điểm khởi tạo nhóm chat -> cũng sẽ tự động được thêm vào nhóm chat
  • Sau khi tạo nhóm chat liên kết phòng ban thành công, nút Tạo nhóm chat sẽ trở thành “Đã tạo nhóm chat” và không thể tạo thêm được nữa
 • Quản lý thành viên giữa phòng ban với nhóm chat liên kết 
  • Khi khởi tạo nhóm chat
   • Với phòng ban đã có TPB -> TPB sẽ làm trưởng nhóm của nhóm chat
   • Với phòng ban chưa có TPB -> Khi quản trị viên của tổ chức nhấn tạo nhóm chat sẽ chọn 1 user trong phòng ban làm trưởng nhóm của nhóm chat 
  • Sau khi khởi tạo nhóm chat thành công 
   • Có biểu tượng liên kết hình phòng ban ở góc phải ảnh đại diện nhóm chat ở danh sách cuộc hội thoại
   • Thành viên từ chưa hoạt động sang đang hoạt động -> sẽ tự động được thêm vào nhóm chat
   • Thêm thành viên vào phòng ban -> thành viên đó sẽ tự động được thêm vào nhóm chat
   • Chuyển thành viên sang phòng ban khác -> user vẫn ở trong nhóm chat của phòng ban cũ đồng thời được add thêm vào nhóm chat liên kết của phòng ban mới 
   • Đổi TPB của phòng ban -> không đồng bộ sang nhóm chat
   • Thành viên trong phòng ban bị vô hiệu hóa -> bị xóa khỏi phòng ban và nhóm chat tương ứng
   • Chỉnh sửa tên phòng ban -> sẽ không đồng bộ tên mới của phòng ban sang nhóm chat liên kết 
   • Xóa phòng ban -> nhóm chat sẽ trở thành nhóm chat thường 
   • Thêm/Xóa thành viên vào nhóm chat sẽ không đồng bộ sang phòng ban