Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Giải tán nhóm chat

Chỉ có trưởng nhóm của nhóm chat mới có quyền này

Bước 1: Trưởng nhóm nhấn vào biểu tượng cài đặt cạnh tên nhóm chat để mở ra khung cài đặt của nhóm chat
Bước 2: Nhấn vào “Giải tán nhóm” và xác nhận giải tán thì nhóm chat sẽ được giải tán thành công 


Lưu ý:

Sau khi giải tán nhóm chat thường: 
- Cuộc hội thoại sẽ không còn hiển thị ở danh sách cuộc hội thoại của tất cả các thành viên nữa
- không thể tìm kiếm được nhóm chat đã giải tán


Sau khi giải tán nhóm chat liên kết: 
- Cuộc hội thoại sẽ không còn hiển thị ở danh sách cuộc hội thoại của tất cả các thành viên nữa
- Không thể tìm kiếm được nhóm chat đã giải tán
- Có thể tạo lại được nhóm chat liên kết mới và các dữ liệu cũ sẽ không còn tồn tại nữa