Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Thêm thành viên vào nhóm chat

Tính năng thêm thành viên vào Nhóm Chat theo sơ đồ tổ chức giúp cho việc tạo nhóm và thêm nhiều thành viên liên quan thuận tiện hơn.

Để thêm thành viên vào Nhóm Chat theo sơ đồ tổ chức, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat cần thêm thành viên

Bước 2: Nhấn vào dấu + cạnh danh sách thành viên để mở ra khung thêm thành viên 

 
Bước 3: Chọn chế độ thêm thành viên theo nhu cầu

- Chọn được từng thành viên 
- Chọn được theo nhóm chat mà user đã có trong các nhóm chat đó
- Chọn được theo phòng ban của tổ chức mà user đang chọn
- Chọn được theo chức vụ của tổ chức mà user đang chọn
- Chọn được theo file excel có template mẫu (áp dụng cho trường hợp cần thêm hàng loạt thành viên không cùng phòng ban, chức vụ)
- Chọn được theo chat-bot ( với điều kiện: chỉ có trưởng nhóm chat mới có thể thêm chatbot)

Bước 4: Ấn "Xong" để thêm các thành viên được chọn vào nhóm Chat.