Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo công việc từ tin nhắn

Di chuyển chuột vào tin nhắn sẽ xuất hiện lựa chọn Tạo công việc như ảnh dưới đây, nhấn vào lựa chọn đó sẽ mở ra giao diện tạo công việc: 
 

 • Tạo công việc trong chat cá nhân:
  • Công việc sẽ được lưu trong mục Công việc của tôi
  • Thêm được thời gian hoàn thành công việc
  • Đặt độ ưu tiên của công việc 
  • Người tạo công việc sẽ tự động trở thành người theo dõi công việc đó
  • Nội dung tin nhắn sẽ tự động được điền vào mục nội dung công việc, có đính kèm media nếu tin nhắn có media
 • Tạo công việc trong group chat:

  • Công việc sẽ được lưu trong mục Công việc của collab group, có thể chọn được lưu trong mục, danh sách công việc nào của collab group
  • Thêm được thời gian hoàn thành công việc
  • Đặt độ ưu tiên của công việc 
  • Người tạo công việc sẽ tự động trở thành người theo dõi công việc đó
  • Nội dung tin nhắn sẽ tự động được điền vào mục nội dung công việc, có đính kèm media nếu tin nhắn có media 
 • Các tin nhắn không tạo được công việc: 
  • Tin nhắn cuộc gọi
  • Tin nhắn ghi âm thanh
  • Tin nhắn sticker
  • Tin nhắn tạo cuộc bình chọn