Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo nhóm chat

Từ màn hình chính của Chat, nhấn vào biểu tượng Bút ở góc trên bên trái của màn hình, sẽ xuất hiện 2 lựa chọn như ảnh dưới đây: 

 • Nhấn “Tạo nhóm chat” sẽ xuất hiện ra màn hình để chọn người mà mình muốn tạo nhóm chat cùng: 
  - Chọn được từng thành viên 
  - Chọn được theo nhóm chat mà user đã có trong các nhóm chat đó
  - Chọn được theo phòng ban của tổ chức mà user đang chọn
  - Chọn được theo chức vụ của tổ chức mà user đang chọn
  - Chọn được theo file excel có template mẫu (Chỉ chọn được 1 file excel)
  - Chọn được Chatbot của tổ chức
  Lưu ý: Chọn được tất cả các mục trên cùng lúc, sau khi chọn, nhấn Xong sẽ tạo nhóm chat thành công