Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Nhóm liên kết với nhóm chat

 • Cách khởi tạo: 
  • Từ màn hình chính của nhóm, user là Trưởng nhóm/Quản trị viên của nhóm sẽ có giao diện “Thêm nhóm hội thoại” như ảnh dưới đây
  • Click vào Thêm nhóm hội thoại và xác nhận sẽ tạo ra 1 nhóm chat liên kết với nhóm này
   Sau khi tạo nhóm chat thành công sẽ đồng bộ số lượng thành viên của nhóm sang nhóm chat tại thời điểm khởi tạo nhóm chat liên kết
  • Mỗi nhóm chỉ tạo được 1 nhóm chat liên kết 
 • Quản lý thành viên giữa nhóm và nhóm chat:
  • Thêm thành viên từ nhóm -> Thành viên sẽ được thêm cả vào nhóm và nhóm chat 
  • Thêm thành viên từ nhóm chat -> Thành viên chỉ được thêm vào nhóm chat và không có trong nhóm 
  • Xóa thành viên từ nhóm -> Thành viên bị xóa khỏi cả nhóm và nhóm chat
  • Xóa thành viên từ nhóm chat -> Thành viên chỉ bị xóa khỏi nhóm chat và vẫn còn trong nhóm
  • Thành viên rời nhóm -> Thành viên sẽ rời cả nhóm và nhóm chat 
  • Thành viên rời nhóm chat -> Thành viên chỉ rời khỏi nhóm chat và vẫn còn trong nhóm, vẫn có thể tham gia lại nhóm chat
 • Quyền của thành viên giữa nhóm và nhóm chat: 
  • Ai là người khởi tạo nhóm chat liên kết sẽ là trưởng nhóm chat 
  • Tất cả những thành viên còn lại trong nhóm sẽ trở thành thành viên thường của nhóm chat