Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Thư viện trong cuộc hội thoại

Mở cuộc hội thoại và ở thanh công cụ bên phải của mỗi cuộc hội thoại sẽ có mục Thư viện 
 

 • Thư viện bao gồm 4 mục:
  • Ảnh: bao gồm các ảnh thường và ảnh gif được gửi vào cuộc hội thoại,
  • Video: bao gồm các video được gửi vào cuộc hội thoại
  • Tập tin: bao gồm các file được gửi vào cuộc hội thoại
  • Liên kết: bao gồm các đường link được gửi vào cuộc hội thoại
 • Các mục trong thư viện được nhóm theo từng ngày
 • Thư viện được cập nhật tương ứng theo việc thêm/xóa tin nhắn
 • Mở đến tin nhắn gốc khi chọn ‘’Xem tin nhắn gốc”
 • Chọn Gửi media sẽ gửi media đó đến cuộc hội thoại giống như việc gửi 1 tin nhắn mới